VÅRA VÄRDERINGAR

Samarbete är en av hjärtefrågorna hos oss på Perido. Det gör att vi trivs ihop och kan hitta snabba och bra lösningar. Vi vill hela tiden bli bättre och utveckla oss själva och andra, och vi hjälper varandra med välmenande feedback och förbättringsförslag. Vi tycker om när det är ärligt, vänligt och personligt. Hos oss arbetar starka individer som gör skillnad. Vi har olika bakgrund och det bidrar till kreativiteten, stämningen och resultaten.

Våra ledord I Perform Rise Do with You sammanfattar våra värderingar. De finns med i allt vi gör och hjälper oss att nå vår vision att alla trivs och är engagerade på jobbet.

Perido växer! Våra lediga interna tjänster hittar du här.

 

I PERFORM RISE DO WITH YOU

I

Jag är viktig och tar personligt ansvar. Jag visar engagemang. Jag lägger energi på det jag själv kan påverka och tar ansvar för mitt eget agerande. Mitt bidrag är viktigt.

PERFORM

Vi är duktiga på det vi gör och visar fina resultat. Vi arbetar professionellt och strävar efter att överträffa förväntningar.

RISE

Vi utvecklas och driver förändring. Vi vill ständigt bli bättre och frigöra vår och andras potential. Vi har mod att gå utanför vår komfortzon.

DO

Vi får saker gjorda. Vi håller högt tempo och har mycket energi. Det andra tänker göra imorgon, gör vi idag.

YOU

Vi bryr oss om personen vi möter. Vi har en öppen och välkomnande attityd i vårt samarbete. Vi har roligt tillsammans.

SAMHÄLLE & MILJÖ

Som en stor aktör på arbetsmarknaden ser vi det som en självklarhet att ta vårt sociala ansvar och genom vårt CSR-arbete har vi valt att engagera oss och stödja verksamheter utanför vår egen, både lokalt och globalt. Ofta gör vi det i samarbete med våra medarbetare, kunder och partners så vi vill rikta ett stort tack till alla som gör detta möjligt. Perido värnar om miljön och arbetar aktivt med att minimera och förebygga vår verksamhets miljöpåverkan. Vi väljer leverantörer med miljöanpassade produkter, vi källsorterar, vi väljer kollektiva transportmedel och arbetar för att minimera pappersförbrukningen. Perido är även certifierat i ISO 9001 och 14001. Certifieringen innebär att vårt ledningssystem uppfyller kraven enligt ISO inom kvalitet och miljö.

Vi gör många projekt för att hjälpa människor ut i arbetslivet. Ett av dessa är Rädda Barnens integrationsprojekt där vi anordnat en CV-workshop för nyanlända.