SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN

Integritetslagstiftning

Alla personuppgifter som du lämnar till Perido hanteras enligt bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen (PUL) (1998:204) som skyddar din personliga integritet. Lagen följer Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Här kan du läsa mer om PUL.
 
Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som kan hänföras till dig som enskild individ. Exempel på uppgifter är namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, referenser, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning, anställningstid och arbetsuppgifter.
 
Lagring av uppgifter

Det är du själv som lämnar uppgifter till oss så var noga med att se till att du lämnar korrekt information. Om något ändras i dina uppgifter ska du omgående informera Perido om detta så att vi har korrekt information.
 
En gång om året har du rätt att granska den information om dig som vi hanterar genom att kontakta vårt personuppgiftsombud. En sådan begäran måste ske skriftligen, vara försedd med din egenhändiga namnteckning och skickas per brev till adressen som anges nedan under kontakt.
 
Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande så länge det är nödvändigt för att kunna utföra den tjänst du har begärt eller för vilket du gett oss ditt samtycke. Undantag för detta görs om det finns rättsliga krav för att bevara uppgifterna som exempelvis bokföringsregler eller en pågående juridisk process.
 
Vad används uppgifterna till?

Perido samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna upprätta en eventuell anställning för dig. Uppgifterna används också för att kunna uppmärksamma dig på relevanta arbeten i vår konsult- och rekryteringsverksamhet samt för att vi ska kunna genomföra urval och bedömning.

Dina personuppgifter kommer att användas av Peridos medarbetare samt vid behov kommuniceras med våra kunder. I vissa fall är slutkunden en kund till våra kunder och i dessa fall kan personuppgifterna komma att förmedlas till denna slutkund. Vi kommer inte att lämna vidare dina uppgifter till tredje part, det vill säga andra bolag, organisationer, stat, kommuner, landsting eller individer som Perido inte har en kundrelation till, om vi inte har ditt samtycke. Det innebär att du har möjlighet att själv avgöra om dina uppgifter ska lämnas ut. Det finns dock undantag när vi behöver lämna vidare uppgifter för att tillmötesgå lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet.
 
Samtycke
När du registrerar ditt CV hos Perido samtycker du till att Perido behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) (1998:204) samt annan tillämplig lagstiftning. Vid ansökan för tjänster hos Perido via andra webbsidor som exempelvis ams.se gäller samma riktlinjer. Samtycket gäller till dess att du antingen själv återkallar ditt samtycke eller om det framkommer brott mot våra riktlinjer återkallar Perido ditt samtycke.
 
KONTAKT
Personuppgiftsansvarig är Perido AB med organisationsnummer 556639-6387. Vårt personuppgiftsombud är Fredrik Ljungkvist, Perido AB, Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm.