En komplett partner inom kompetensförsörjning

Ett brett erbjudande

Vi kan hjälpa dig som söker personal inom hela tjänstemannaområdet, såväl juniora som seniora profiler och chefsroller. Vi erbjuder er rådgivning under hela rekryteringsprocessen och tillsammans skapar vi förutsättningar för att möta era kompetensbehov. Vi har ett brett utbud och kan erbjuda följande lösningar för er verksamhet

 • Konsultinhyrning
 • Direktrekrytering
 • Hyrköp
 • Funktionsåtaganden
 • Specialiserade underkonsulter

Snabbhet, effektivitet och kvalitet

Med över 1300 medarbetare runtom i Sverige och 20 års erfarenhet i branschen vet vi vad som krävs. Kvalitet är en självklarhet, och ni betalar endast om ni väljer att anställa en kandidat eller hyra in någon av våra konsulter. Det betyder att vi har ett stort intresse för att göra rätt, hålla hög kvalitet och vara tydliga med vad vi kan. Vår effektivitet och snabbhet är framgångsfaktorer för att hitta rätt medarbetare. Vår styrka ligger i samarbetet, att vi involverar er under hela processen genom att vara transparenta och ha en löpande dialog.

Ett engagerat och specialiserat team

Vi förser er med ett team bestående av en rekryterare, en kundansvarig och en konsultchef som tillsammans matchar era behov. Våra styrkor i samarbetet ligger i effektiva rutiner, en god dialog med er och ett genuint intresse av att hitta en bra matchning. Vi tror att nöjda konsulter som trivs på sitt uppdrag och med oss som arbetsgivare gör ett bättre jobb ute hos dig som kund. Därför är vi måna om att göra bra matchningar med schyssta villkor. Våra trygga och engagerade konsultchefer följer upp och stöttar vid behov. Våra NPS- och eNPS-resultat ligger stadigt på höga nivåer.

Specialistområden:

 • Administration
 • Ekonomi/Finans
 • Projektledning
 • IT/Teknik
 • Kundtjänst
 • HR
 • Reception/Kontor
 • Juridik
 • Kommunikation/Marknad
 • Logistik/Inköp
 • Offentlig sektor
Konsult i receptionen på Perido

Konsulter

Hyr in personal på heltid eller deltid! Perido förstärker ert team under en tidsbegränsad period, för en provanställning eller tillsvidare. Vi förmedlar konsulter specifikt för ert behov genom att matcha engagerade medarbetare när ni behöver det.

Kollegor som jobbar med rekrytering

Rekrytering

När ni vill ha en långsiktig förstärkning av organisationen hittar vi rätt person som sedan blir anställd av er. Rekrytering av nya medarbetare är en viktig investering där vi hittar medarbetare som kan trivas och göra skillnad i er organisation.

Kollega i receptionen

Funktionsåtagande

Ni kan outsourca en hel funktion där vi tar ansvar för exempelvis er IT-support eller Reception. Tillsammans skapar vi tydlighet kring ansvarsområden, kompetensbehov, upplärning, arbetsledning, resursplanering samt kvalitets- och effektivitetsmål.

Levigo och Cansolos logotyper som är en del av Perido

Levigo & Cansolo

Vårt affärsområde Levigo förmedlar underkonsulter med specialistkunskap inom ekonomi, teknik, IT och HR. Tack vare etablerade samarbeten kan vi snabbt nå trygga och specialiserade konsultlösningar som möter de mest nischade kompetensbehoven. För dig som är egenanställd har vi även vårt dotterbolag Cansolo.

“Det bästa med mitt jobb är att hjälpa företag med deras tillväxt och människor med deras karriär”

– Elias Sauma, Kundansvarig

Kollegan Elias berättar om vår process

Vår process

Uppstart

Inledningsvis pratar vi om hur er situation ser ut, vilken kompetens ni söker och vilket upplägg som passar er bäst. Tillsammans med vår kundansvarige pratar ni om tidsplan och vårt affärsupplägg.

Kravprofil

Förutom roll, tidsperiod och omfattning tittar vi på erfarenhet, utbildning, specialistkunskap och personliga egenskaper. Vår specialistrekryterare fungerar som projektledare och hjälper er att bena ut vad som är viktigast för er. Ni kommer även överens med rekryteraren om hur och när återkoppling sker under processens gång.

Invänta vår matchning

Vår rekryterare leder arbetet och håller er uppdaterade kring processen. Vi söker kandidater i vår CV-databas, vårt eget nätverk och andra sökkanaler. Vi annonserar, intervjuar och utvärderar kompetensen. Eventuella tester och referenstagning kan ske i det här steget eller som slutkontroll senare i processen.

Presentation av kandidater

Så snart vi har en eller flera kandidater som matchar presenterar vår rekryterare dessa med CV och en skriftlig presentation. I samråd med rekryteraren bestämmer ni vilka kandidater ni vill träffa.

Träffa kandidat

Nu är det dags för er att träffa våra kandidater och vi hjälper till med bokning av intervju. Här får du skapa dig en egen uppfattning och därefter välja om ni vill gå vidare med befintliga kandidater eller eventuellt se fler profiler.

Val av ny kollega

Nu har ni hittat er nya kollega och kandidaten vill börja hos er! Våra avtal skickas digitalt till er för en trygg och smidig avtalssignering.

Uppföljning

När er nya kollega har börjat arbeta hos er gör vår konsultchef kontinuerliga uppföljningar och finns som ett stöd för både er och konsulten för att säkerställa att alla trivs med varandra.