FÖR FÖRETAG – Perido

Vi skräddarsyr lösningar efter era behov.

En trygg, erfaren och engagerad samarbetspartner inom rekrytering

Perido har lång erfarenhet av att matcha företag med rätt kompetens och vi är mycket skickliga på det vi gör! Vi förser er med ett team bestående av rekryterare, kundansvarig och konsultchef och skräddarsyr lösningar efter era behov. Vi erbjuder er rådgivning under hela rekryteringsprocessen och tillsammans skapar vi förutsättningar för att möta just era kompetensbehov.
Peridos rekryterare är specialister inom sitt område och har stora nätverk av såväl juniora som seniora profiler. De kan de roller som finns och den bransch de rekryterar till, något vi anser är en avgörande faktor för att skapa de bästa förutsättningarna för att ni som kund och våra konsulter ska hitta varandra.

Skicklighet och kvalitetssäkring

Utöver att vi är mycket skickliga på rekrytering har vi ett brett erbjudande. Vi kan hjälpa er med såväl konsultinhyrning som direktrekrytering och funktionsåtaganden inom hela tjänstemannaområdet samt underkonsulter inom IT, HR och ekonomi. När vi rekryterar konsulter kvalitetssäkrar våra rekryterare konsultmässigheten för att ni som kund ska vara trygga med att vi enbart rekommenderar riktigt skickliga konsulter.

Våra styrkor i samarbetet ligger i att vi håller en hög kvalitet, arbetar effektivt och involverar er under hela processen genom att vara transparenta och hålla en löpande kommunikation. Ni kommer uppleva vårt brinnande engagemang redan i kontakten med våra kundansvariga till att våra rekryterare hanterar er rekryteringsprocess och en konsultchef följer upp er nya konsults prestation. Vi är helt enkelt närvarande och tillmötesgående för att ni ska få ut så mycket som möjligt av er inhyrda kompetens.

Vi hjälper dig som söker tjänstemän!

Vi kan hjälpa dig som söker personal inom hela tjänstemannaområdet, såväl juniora som seniora profiler och chefsroller. Du kan hyra in konsulter under en tidsbegränsad period, för en provanställning, tillsvidare eller anlita oss för att rekrytera rätt person direkt till er organisation. Ni betalar endast om ni väljer att anställa en kandidat eller hyra in någon av våra konsulter. Det betyder att vi har ett stort intresse av att göra rätt, hålla hög kvalitet och vara tydliga med vad vi kan.

Engagerade konsulter

Vi tror på att nöjda konsulter gör ett bättre jobb ute hos dig som kund, därför är vi även en engagerad och trygg arbetsgivare för våra anställda. Våra konsulter bekräftar genom samtal och medarbetarundersökningar att de är mycket nöjda med Perido som arbetsgivare och trivs ute på sina uppdrag, vilket leder till ett högt engagemang och fina resultat på er arbetsplats.

Skickliga konsulter inom hela tjänstemannaområdet

  • Administration/Kontor
  • Ekonomi/Finans
  • IT
  • Kundtjänst
  • HR
  • Kommunikation/Marknad
  • Offentlig sektor

Bemanning

Hyr in personal på heltid eller deltid! Perido förstärker ert team tillfälligt eller som ett första steg mot en mer permanent lösning. Vi har snabba och välmatchade lösningar när ni har ett akut behov av personal på er arbetsplats.

Rekrytering

När ni vill ha en långsiktig förstärkning av organisationen hittar vi rätt person som sedan blir anställd av er. Rekrytering av nya medarbetare är en viktig investering där vi hittar medarbetare som kan trivas och göra skillnad i er organisation.

Konsulter

Vi förmedlar konsulter specifikt för ert behov genom att matcha engagerade medarbetare vid projekt, arbetstoppar, längre ledigheter, annan frånvaro eller genom interimslösningar vid behov av specialistkompetens.

Funktionsåtagande

Ni kan outsourca en hel funktion där vi tar ansvar för exempelvis er IT-support eller Reception. Tillsammans skapar vi tydlighet kring ansvarsområden, kompetensbehov, upplärning, arbetsledning, resursplanering samt kvalitets- och effektivitetsmål.

Levigo

Vårt affärsområde Levigo förmedlar underkonsulter med specialistkunskap inom IT, ekonomi och HR. Tack vare etablerade samarbeten kan vi snabbt nå trygga och specialiserade konsultlösningar som möter de mest nischade kompetensbehoven.

Läs mer om Levigo

Kontakta oss

Har ni frågor om Perido, våra tjänster och hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss så berättar vi mer!

Vår process

Uppstart

Inledningsvis pratar vi om hur er situation ser ut, vilken kompetens ni söker och vilket upplägg som passar er bäst. Tillsammans med vår kundansvarige pratar ni om tidsplan och vår prissättning.

Kravprofil

Förutom roll, tidsperiod och omfattning tittar vi på erfarenhet, utbildning, specialistkunskap och personliga egenskaper. Vår specialistrekryterare fungerar som projektledare och hjälper er att bena ut vad som är viktigast för er. Ni kommer även överens med rekryteraren om hur och när återkoppling sker under processens gång.

Invänta vår matchning

Vår rekryterare leder arbetet och håller er uppdaterade kring processen. Vi söker kandidater i vår CV-databas, vårt eget nätverk och andra sökkanaler. Vi annonserar, intervjuar och utvärderar kompetensen. Eventuella tester och referenstagning kan ske i det här steget eller som slutkontroll senare i processen.

Presentation av kandidater

Så snart vi har en eller flera kandidater som matchar presenterar vår rekryterare dessa med CV och en skriftlig presentation. I samråd med rekryteraren bestämmer ni vilka kandidater ni vill träffa.

Träffa kandidat

Nu är det dags för er att träffa våra kandidater, vi hjälper till med bokning av intervju. Här får du skapa dig en egen uppfattning och därefter välja om ni vill gå vidare med befintliga kandidater eller eventuellt se fler profiler.

Val av ny kollega

Nu har ni hittat er nya kollega och kandidaten vill börja hos er! Våra avtal skickas digitalt till er för en trygg och smidig avtalssignering.

Uppföljning

När er nya kollega har börjat arbeta hos er gör vår konsultchef kontinuerliga uppföljningar och finns som ett stöd för både er och konsulten för att säkerställa att alla trivs med varandra.

Varje uppdrag är unikt och ingen process är helt den andra lik. Vår rekryteringsprocess innehåller vanligtvis följande steg.