Skydd för din personliga integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

På Perido värnar vi om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.
I vår verksamhet behandlar vi personuppgifter som du lämnat till oss själv eller som vi inhämtat från någon annan. Alla personuppgifter som du lämnar till Perido hanteras enligt.

Samtycke

När du registrerar ditt CV hos Perido samtycker du till att Perido behandlar dina personuppgifter i enlighet med Peridos Integritetspolicy,
GDPR samt annan tillämplig lagstiftning.

Samtycket gäller tills dess att du antingen själv återkallar ditt samtycke eller om det framkommer brott mot våra riktlinjer och
Perido återkallar ditt samtycke.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering kontaktar du vårt personuppgiftsombud via
den e-postadress som anges nedan under kontakt.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Perido AB med organisationsnummer 556639-6387.
Vårt personuppgiftsombud är Fredrik Ljungkvist, po@perido.se, Perido AB, Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm. .