Kvalitet och miljö

Att Perido håller hög kvalitet är en förutsättning för att vår verksamhet ska nå tillväxt och vara ett framgångsrikt företag. Att vi även gör vad vi kan för att minimera och förebygga den negativa miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till är en självklarhet för oss. För att upprätthålla en hög nivå både inom kvalitet och miljö jobbar vi i enlighet med vårt kvalitets- och miljöledningssystem.

Kvalitets- och miljöledningssystemet är uppbyggt enligt ISO 9001 och 14001. Systemet spänner över hela verksamheten och berör alla aktiviteter som påverkar en tjänst. För att styra verksamheten på ett effektivt sätt finns allt från policys till gemensamma regler, rutiner, processer, handlingsplaner.

Ladda ner Perido Miljöpolicy 2019

Ladda ner Perido Kvalitetspolicy 2019