Tips när du lämnar referenser

Tips när du lämnar referenser

Grattis, du har kommit vidare i en rekryteringsprocess och det är nu dags att lämna referenser! Vi har samlat några tips på vad som är bra att tänka på när väljer ut dina referenser:

Lämna så relevanta referenser du kan för tjänsten

Om du har någon arbetslivserfarenhet med liknande arbetsuppgifter som tjänsten du sökt är det bra att ta en referens därifrån. På så vis kan rekryteraren och företaget få en bild av hur du klarar av de faktiska arbetsuppgifterna som du ska uträtta om du får tjänsten.

Lämna en tidsaktuell referens

Det är förstås bäst att lämna en referens från din nuvarande arbetsplats om du är anställd, men om du inte vill berätta för din arbetsgivare att du söker nytt jobb är det förståeligt. Om du har möjlighet att lämna en kollega istället så gör det! Undvik att välja en referens från en anställning som är många år gammal, även om det är en jättebra referens som du vet kommer säga bra saker om dig. Detta för att rekryteraren ska få en så rättvis bild som möjligt av vem du är idag. Är du helt ny ut i arbetslivet kan du tex. be din handledare från examensarbetet att vara din referens!

Förbered personen som ska vara referens

Det är alltid bäst om personen är förberedd på att få ett samtal med en referenstagning. Både för att denne har chans att tala om för dig om den inte kommer att lämna en positiv bild av dig. Men också så att den är förberedd på att kunna berätta om dig och dina kompetenser. En oförberedd referent kanske inte har dig färskt i minnet och missar att säga relevanta saker.

Undvik att lämna en släktning/kompis

Din referens väger inte så tungt om denne har en personlig koppling till dig. Det kan uppfattas som oseriöst om din förälder eller kompis ska berätta om dig. Om du bara har arbetat på familjeföretaget är det bättre att lämna en kollega som kan ge en opartisk bild av dig som anställd.